Overfladescanning

Bram Technology har udviklet en teknik hvor vi systematisk overflyver er område og samtidig fotograferer dette. Med avanceret software kan vi sammensætte disse foto til en enhed, og igen ved hjælp af digital billedanalyse scanne området for udvalgte objekter.

Disse objekter kan eksempelvis være planter der er ønskede, eller uønskede, planter der via farve eller udseende viser et behov for tilsætning af plantemidler, gødskning osv. (Tilstandsanalyse) Mulighederne er uendelige.

Resultatet er et digitalt områdekort med populationen  vist på de udvalgte objekter. Landmanden kan efterfølgende vælge kun at behandle udvalgte markområder ud fra det leverede kortmateriale.