Multimedia opgaver

Vi tilbyder at redigere billede- og videomateriale så det er klar til brug på YouTube, Facebook, Deres egen hjemmeside, eller til brug direkte i Deres salg og marketing materiale. Vi har gode resultater med kortfilm der har sikret et hurtigt privatsalg af ejendom.